mail euline@euline.hutel+36 30 9970 280

 

Közbeszerzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

A közbeszerzés szakterületen több éves szakmai tapasztalattal, gyakorlattal és kiváló referenciákkal rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó segíti Megbízóinkat az alábbi feladatok jogszerű ellátásában:

KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÁS AZ AJÁNLATKÉRŐI OLDALON:

1. egyedi vagy általános közbeszerzési tanácsadás,
2. a Kbt. szerinti ajánlatkérői minősítés megállapítása, ajánlatkérői névjegyzékbe történő regisztráció,
3. közbeszerzési szabályzat készítése, felülvizsgálata
4. közbeszerzési terv elkészítésében történő közreműködés, közbeszerzési terv szükség szerinti módosítása,
5. egybeszámítási szabályok alkalmazása,
6. a közbeszerzési eljárások tárgyának meghatározása,
7. közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása:
a) összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése,
b) az eljárás fajtájának kiválasztása és az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása,
c) eljárási határidők meghatározása,
d) ajánlati felhívás elkészítése és jóváhagyásra történő megküldése Megbízóhoz,
e) ajánlati dokumentáció elkészítése,
f) a kizáró okok és alkalmassági minimumkövetelmények meghatározása,
g) bírálati szempont kiválasztásában, meghatározásában történő közreműködés,
h) szerződés tervezet elkészítése,
i) kiegészítő tájékoztatás elkészítése és ajánlattevőknek történő megküldése,
j) ajánlatok bontása, jegyzőkönyvezése, bontási jegyzőkönyv ajánlattevőknek történő megküldése
k) ajánlatok előzetes értékelése,
l) tárgyalások levezetése, jegyzőkönyvezése,
m) részvétel a Bíráló Bizottsági üléseken, jegyzőkönyv felvétele
n) szakvélemény és döntési javaslat elkészítése,
o) kialakult döntés alapján írásbeli összegezés készítése, ajánlattevőknek történő megküldése

8. az eljáráshoz kapcsolódó egyéb hirdetmények és tájékoztatók (pl. az eljárás eredményéről, tájékoztató a szerződés teljesítéséről) elkészítése,
9. hirdetmények feladása az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben,
10. Közbeszerzési Adatbázis kezelése,
11. támogatásból megvalósuló beszerzés esetén EMIR felület kezelése, Támogató Hatósággal és Közbeszerzési Felügyeleti Főosztállyal történő kapcsolattartás,
12. az eljárás dokumentálása,
13. közreműködés az esetleges szerződésmódosítások során,
14. egyéb, közbeszerzési törvénnyel és vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos tanácsadói feladatok ellátása.

KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÁS AJÁNLATTEVŐI OLDALON:

1. egyedi vagy általános közbeszerzési tanácsadás,
2. ajánlatok, részvételi jelentkezések elkészítése,
3. az ajánlatok, részvételi jelentkezések értékelése során a hiánypótlás, felvilágosítás és indokolás elkészítése,
4. esetleges iratbetekintés, vitarendezés és jogorvoslati eljárás során közreműködés,
5. közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlattevők részére minőségterv elkészítése,
6. közbeszerzési eljárás kapcsán ajánlattevők felkészítése az ISO 9001, ISO 14001, MSZ 280001, ISO/IEC 27001, ISO 50001 rendszerszabvány szerinti tanúsításhoz