mail euline@euline.hutel+36 30 9970 280

 

Energiaátirányítási rendszerek kiépítése ISO 50001 szabvánnyal

Az ISO 50001 szabvány célja, hogy mérsékelje az energiafelhasználást, valamint a környezetre veszélyes, üvegházhatású gázok kibocsátását. Áttekinthető és transzparens rendszert építhet ki, amely a követendő normák lefektetése mellett segítségére lesz az energiahordozók felhasználásának követésében is. A növekvő energiaárak és a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt különösen ajánlott az ISO 50001 szabvány bevezetése. Sőt egyes területeken egyenesen kötelező is alkalmazni a szabványban foglaltakat.

A 2015. évi LVII. számú, az energiahatékonyságról szóló törvény értelmében a 250 főnél többet foglalkoztató, legalább 50 millió eurós éves árbevételű nagyvállalatok kötelesek negyedévente energetikai auditot végezni. Ez alól mentesülnek azok a cégek, amelyek ISO 50001 szabványnak megfelelően kiépített energiagazdálkodási rendszert működtetnek.

A jogszabály megsértése komoly következményekkel jár. Az első auditoknak 2015. december 5. előtt le kellett zajlaniuk, 2016. december 31. után a szakhatóság bírságot is kiszabhat.

Milyen előnyökkel jár az ISO 50001 szabvány szerinti működés?

A legfontosabb, hogy többé nem kell tartania a bírságoktól. A törvényi előírásoknak való megfelelés a cégek működésének sarokköve. Az ISO 50001 biztosítja, hogy megfeleljen az érvényben lévő energiahatékonyságra és üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó követelményeknek. Egy olyan energiapolitikai rendszert hozhat létre, amely garantálja, hogy a szervezete időben felkészüljön a jövőben hatályba lépő jogszabályokra is.

Nem csupán a törvényben foglalt kötelezettségeinek tehet eleget az energiahatékonyság növelésével. A környezettudatosság egyre fontosabb szerepet játszik az emberek életében. Az ISO 50001 tanúsítvánnyal láthatóvá teheti partnerei és kollégái számára is, hogy vállalata, szervezete mindent megtesz a bolygó megóvásának érdekében. Ez növeli az elkötelezettséget mind az üzletfelek, mind a munkatársak részéről.

Az ISO 50001 szabvány bevezetésének legkézzelfoghatóbb előnye mindenképpen az energiaköltségek csökkenése. Az energiafogyasztás követhetőbbé válik, ezáltal pedig egyszerűen csökkenthető lesz. A kiadások csökkenésével cége gazdaságosabban fog működni, növelheti profitját.

Mely követelményeknek kell eleget tenni az ISO 50001 tanúsítvány megszerzéséhez?

Elsőként meg kell határozni a szervezet energiaszükségletét, valamint ki kell tűzni az elérni kívánt energetikai célokat. Fel kell mérni a jelenlegi fogyasztást, különös tekintettel a legtöbb energiát igénylő területekre. Ki kell dolgozni a célok eléréséhez szükséges folyamatokat, illetve meg kell szabni a pontos felelősségi köröket. Gondoskodni kell a folyamatok működtetéséhez szükséges erőforrásokról. Mint minden szabvány, az ISO 50001 is nagy hangsúlyt fektet az állandó nyomon követésre, a rendszeres ellenőrzésre és a felülvizsgálatokra. Kizárólag így biztosítható, hogy a rendszer fejlődhessen, és mindig képes legyen megfelelni az előírásoknak.

Kik számára járhat előnyökkel a hatékonyabb energiagazdálkodás?

Röviden: mindenkinek. Már a háztartások is komolyan odafigyelnek arra, hogy racionalizálják energiafelhasználásukat, ennek főként anyagi okai vannak, de a környezettudatos szemlélet elterjedése is egyre nagyobb szerepet játszik az energiahatékonyság térnyerésében. A vállalatok és intézmények esetében hasonló a helyzet, de vannak bizonyos szegmensek, ahol különösen hasznos lehet az ISO 50001 bevezetése.

Azon cégek, amelyek magas energiaigényű létesítményeket – ipartelepeket, műhelyeket, mezőgazdasági üzemeket vagy akár nagy befogadóképességű intézményeket – üzemeltetnek, nagy hasznát fogják látni az ISO 50001 szabványnak. Az energiafelhasználás csökkenésével párhuzamosan csökkennek a fenntartási költségek is, amelyekkel jelentős kiadásoktól óvhatja meg a szervezetet.

Bizonyos tevékenységi körökkel rendelkező vállalatok közvetlenül is érintettek az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó jogszabályokban. Esetükben ugyan nem kötelező az energiaátirányítási rendszer kiépítése, azonban erősen ajánlott. A folyamatok átláthatóbbá válásával drasztikusan csökken annak az esélye, hogy figyelmetlenségből kifolyólag vétsenek a törvények ellen.

A szabvány integrálható többek között az ISO 9001 minőségirányítási és az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszerekbe. Ha rendelkezik egy fejlett környezetirányítási rendszerrel, az ISO 50001 követelményeinek akár már néhány apróbb változtatással is eleget tehet.