mail euline@euline.hutel+36 30 9970 280

 

ISO 9001 szerinti minőségirányítás

Az ISO 9001 – hivatalos nevén MSZ EN ISO 9001 – a gazdaság minden területén alkalmazható szabványrendszer, amely megfelel a nemzetközi követelményeknek is. Ezeknek az okoknak köszönhető, hogy az ISO 9001 az utóbbi években az egyik legelterjedtebb szabvánnyá válhatott. Előnye a sokoldalúságban rejlik, egyaránt használható a verseny- és a közszférában is a szervezet méretétől, működésétől és tevékenységi körétől függetlenül. Az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer lehetőséget teremt a szervezet folyamatainak napi szintű irányítására.

Az ISO 9001 szabvány olyan alapvető követelményeket támaszt, amelyeknek eleget téve a vállalat hatékonysága, sikere és nyeresége is növelhető. A szabvány gerincét nyolc alapelv adja: a vevőorientáltság, a vezetés, a munkatársak részvétele, a folyamatlapúság, a rendszerszemlélet, a fejlesztés folytonossága, a tényeken alapuló döntéshozatal és a kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok.

Tanácsadó irodánk segítségére lesz a minőségirányítási rendszer bevezetésétől a tanúsítás folyamatán át egészen az ISO 9001 tanúsítvány megszerzéséig, és kérése esetén az azt követő rendszerkarbantartásban is hatékony partnerei maradunk.

Minőségirányítása rendszer kialakítása az ISO 9001 szabvány alapján

Az ISO 9001 szerinti rendszer létrehozásának első lépéseként ki kell jelölni a rendszerhez szükséges folyamatokat és alkalmazási módjukat. Figyelmet kell szentelni az egyes folyamatok sorrendiségének és egymással való kölcsönhatásának. Ezt követően kerül sor az eredményes működés feltételrendszerének létrehozására, amely során meghatározzuk a hatékony működés és szabályozás módszereit.

A rendszer kialakítása csak az első lépés, ezt követően szükség van a működtetésre, a folyamatok figyelemmel kísérésére és az eredményesség mérésére. Az elemzések után eszközölt változtatások hozzásegíthetik a szervezet folyamatos fejlesztéséhez, amely a hosszú távú siker titka. Az ISO 9001 szabvány olyan eszközt ad a kezébe, amellyel már a rendszer kialakítása során felkészülhet a folyamatok működőképességének megfigyelésére, valamint az esetleges fejlesztésekre.

Az ISO 9001 szerinti rendszer előnyei

Az ISO 9001 legfontosabb célkitűzése a vevők elvárásainak megfelelő termékek szállítása, szolgáltatások nyújtása. Ennek csak egyik kulcsa ügyfélorientált működés. Minőségi termékek és nívós szolgáltatások nélkül lehetetlen eleget tenni a vevők követelményeinek. A folyamatok átláthatósága és a jól működő szervezeti struktúra kialakítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy emelje az előállított termék színvonalát. Ebben rejlik az ISO 9001 másik nagy előnye. A folyamatok pontos ismerete ugyanis nagyfokú rugalmasságot tesz lehetővé, amelynek köszönhetően rövid idő alatt alkalmazkodhat az új vagy megváltozott igényekhez.

Ha szeretné növelni cége hatékonyságát, fontos a rendszerszemlélet és a vállalat működésének áttekinthetősége. A hatékonyság növelése nemcsak a bevételek növekedését jelenti, a folyamatalapú szervezéssel jelentős költségmegtakarítás érhető el, így egyszerre csökkentheti kiadásait is. Az ISO 9001 követelményeinek megfelelően kidolgozott rendszer bevezetését követően kollégái sokkal tudatosabban fognak munkájukhoz állni, a javuló külső és belső kommunikáció növeli a dolgozók elégedettségét. Ráadásul a szervezet tagjaiban kialakul a folyamatos fejlődés iránti igény.

Egyes pályázatok benyújtásának feltétele lehet az ISO 9001 tanúsítvány megléte. Leendő partnerek kiválasztása során bizonyos vállalatok szintén előnyben részesítik a tanúsítvánnyal rendelkező cégeket, hiszen az ISO 9001 tanúsítvány egyfajta minőségi garancia is.